Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån här!
kr

0 kr/månad

Vad är en Betalningsanmärkning?

Betalningsanmärkning är den notering som kreditupplysningsföretagen gör om du inte betalat en räkning i tid. Den här formen av noteringar har skapats för att skydda både privatpersoner och företag från svåra ekonomiska problem. Om man har fått den här typen av anmärkning kommer man inte att beviljas lån och krediter och man kommer även att få svårigheter att teckna abonnemang och liknande. Detta kan upplevas som kränkande av den person som drabbats. Syftet är att skilja mellan personer som drabbats av temporära ekonomiska svårigheter, och personer som satt dåliga ekonomiska mönster i system. Personer som har en temporär ekonomisk svacka skyddas från att förvärra situationen genom att förhindras från fler skulder och krediter. Företag och näringsliv i sin tur skyddas från personer som inte har ärliga avsikter bakom sitt handlande.

Utfärdande av betalningsanmärkning

Det är inte kronofogden som utfärdar betalningsanmärkning utan det gör kreditupplysningsföretagen. Dessa samlar dock in information från bland annat kronofogdemyndigheten innan de utfärdar en betalningsanmärkning. När man riskerar att bli föremål för en utredning angående betalningsanmärkning så kan det bero på obetalda räkningar som gått så långt att de blivit inkassoärenden. Vill man veta om man har betalningsanmärkningar är det till kreditupplysningsföretagen man ska vända sig, d.v.s. företag som till exempel UC, Biznode och Credisafe. Det är också dit näringslivet, banker och hyresvärdar etc vänder sig för att få kreditupplysningar.

För att bedriva ett kreditupplysningsföretagande krävs ett godkännande från datainspektionen. I kreditupplysningsföretagens register finns varje svensk medborgare över 15 år registrerade oavsett om vederbörande har betalningsanmärkningar eller ej. Det finns i skrivande stund sju stycken rikstäckande kreditupplysningsföretag i Sverige, och ett tiotal övriga företag inom samma gebit, som är godkända av datorinspektionen. Det finns en lista över godkända kreditupplysningsföretag på datorinspektions webbsida. Betalningsanmärkningar som utfärdats till följd av obetalda räkningar finns registrerade i tre år och anmärkningarna försvinner därefter om nya betalningsanmärkningar inte tillkommit.

Att undvika betalningsanmärkningar

För att undvika att belastas med betalningsanmärkningar ska man se till att betala sina räkningar i tid. Att ha en betalningsanmärkning kan försvåra tillvaron avsevärt då det till exempel kan bli svårt att teckna hyreskontrakt eller olika typer av avtal så som telefonabonnemang. I de fall man hamnar i ekonomiska svårigheter och riskerar att bli föremål för en betalningsanmärkning kan det vara en god ide att kontakta företaget eller inkassobolaget för att göra upp om ett anstånd på räkningen eller en avbetalningsplan.

Man bör spara alla former av avtal och kontrakt man tecknat. Det är viktigt om man skulle till exempel få en räkning som man anser sig vara felaktig. Felaktiga räkningar ska bestridas. Att ha samlat sina kontrakt och avtal kan vara till hjälp i de fall man behöver styrka sitt bestridande. Att bestrida ett betalningskrav innebär detsamma som att överklaga kravet. Företagare drabbas ofta av den här typen av problem och det ligger många ärenden hos konsumentverket och marknadsdomstolen för utredning.

Ordlista - Meny